[DOC] Rèn Kỹ Năng Làm Bài Trọng Âm Ngữ Âm Môn Tiếng Anh - Mai Phương

Nội dung sách Rèn Kỹ Năng Làm Bài Trọng Âm Ngữ Âm Môn Tiếng Anh - Mai Phương

  • Tổng hợp lý thuyết về phần trọng âm ngữ âm
  • Phần bài tập với lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có thể tự luyện tập ở nhà. Với mỗi câu hỏi, các bạn học sinh đều có thể biết được bài làm của mình đúng hay sai ở đâu và tại sao. Ngoài ra, với 1000 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn học sinh hoàn thiện kiến thức và tự tin hơn trước kỳ thi sắp tới.Mục lục

PHẦN I: LÝ THUYẾT
A. Giới thiệu chung
B. Nguyên âm
C. Nguyên âm đôi
D. Phụ âm
E. Trọng âm
PHẦN II: THỰC HÀNH
A. Ngữ âm
I. Đề
II. Đáp án
B. Trọng âm
I. Đề
II. Đáp án

DOWNLOAD SÁCH:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét