3000 Từ Vựng Thông Dụng Nhất (Full Ebook+Audio) Bản Đẹp

3000 tu tieng anh thong dung pdf audio

Tải sách 3000 Từ Vựng Thông Dụng Nhất (Full Ebook+Audio) Bản Đẹp

Theo nghiên cứu của Đại học OxFord chỉ có khoảng 3000 từ vựng được thường xuyên sử dụng và khi nhớ được 3000 từ vựng này thì bạn có thể hiểu nghĩa cơ bản được tất cả những câu trong tiếng anh bạn gặp phải

DOWNLOAD: Tải về

Đăng nhận xét

0 Nhận xét