Giáo trình Minna no Nihongo II – Bản dịch tiếng Việt (ebook + audio)

Giáo trình Minna no Nihongo sơ cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp dành cho những bạn học đã hoàn thành xong bộ Giáo trình Minna no Nihongo sơ cấp 1


Download tài liệu: Tại đây
Download File Audio Mp3: Tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét