Trọn bộ Cambridge IELTS từ 1-15 ( PDF, Audio) + Giải Chi tiết + Update liên tục

Cambridge IELTS 15

Download Cambridge IELTS từ 1 - 15 ( PDF, Audio)  và Giải Chi tiết mới nhất

Cambridge IELTS là bộ tài liệu do đại học Cambridge tổng hợp dựa trên đề thi thực tế các năm. Thông thường mỗi năm NXB sẽ phát hành 1 cuốn
Xuyên suốt bộ sách học viên có thể thấy quá trình thay đổi của đề thi IELTS về độ khó cũng như một số cấu trúc trong đề thi. Theo phân tích của các chuyên gia luyện thi IELTS, đề thi IELTS đang khó dần lên theo thời gian, đề thì thường xuất hiện những chủ đề mới và khó, hướng đến đánh giá khả năng tư duy học thuật của người thi.
Mình chia sẻ free trọn bộ IELTS Cambridge, tuy nhiên, tôi khuyên các học viên chỉ nên luyện đề từ Cam 6 trở đi. Các cuốn từ 1-5 chỉ để tham khảo vì không còn phù hợp với đề thi thực tế
Lý do lựa chọn
  • Cambridge IELTS do Đại học Cambridge soạn thảo – Đơn vị tổ chức và ra đề thi IELTS 
  • Sách có 4 đề thi thật được chắt lọc và có lời giải cho từng bài 
  • Phù hợp để người học tự test band điểm của chính mình và luyện tập trước kỳ thi 
  • Giúp người học làm quen với cấu trúc, nội dung cũng như dạng bài thi IELTS trước khi bước vào kỳ thi thực tế. 

Cambridge IELTS 1: Tải về
Cambridge IELTS 2: Tải về
Cambridge IELTS 3: Tải về
Cambridge IELTS 4: Tải về
Cambridge IELTS 5: Tải về
Cambridge IELTS 6: Tải về
Cambridge IELTS 7: Tải về
Cambridge IELTS 8: Tải về
Cambridge IELTS 9: Tải về
Cambridge IELTS 10: Tải về
Cambridge IELTS 11: Tải về
Cambridge IELTS 12: Tải về
Cambridge IELTS 13: Tải về
Cambridge IELTS 14: Tải về
Cambridge IELTS 15: Tải về
Giải Chi tiết 6-13: Tải về
Giải Chi tiết 7-14: Tải về
Giải chi tiết 15:     Tải về