600 Essential Words For The Toeic 3rd Edition - Song Ngữ (PDF + Audio)

600 Essential Words For The Toeic song ngữ pdf audio

Tải miễn phí sách 600 Essential Words For The Toeic mới nhất kèm bản dịch tiếng Việt và 2 CD Audio

Cuốn sách 600 essential words for the Toeic giúp bạn nắm vững những nền tảng cơ bản để hiểu những ngữ cảnh đặc biệt thường gặp trong một bài thi TOEIC. Mỗi chương giới thiệu một ngữ cảnh chuyên môn cụ thể và những từ mới kèm theo. Những từ này không phải là từ chuyên môn, mà là những từ vựng thông dụng có thể dùng được trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau. Tôi xin nhắc lại những từ vựng này là THÔNG DỤNG NHẤT, DỄ BẮT GẶP NHẤT trong bài thi TOEIC.
Đây là một giáo trình luyện thi TOEIC cần thiết không chỉ đối với những người tham dự kỳ thi TOEIC, mà cả những ai muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Tuy nhiên cuốn sách gốc toàn tiếng Anh nên đa số các bạn mới bắt đầu học TOEIC đều khó khăn khi học cuốn sách này, đồng thời các tài liệu trước đây soạn lại cuốn sách nổi tiếng này rất sơ sài và cũng chưa ai dịch phần nghe của cuốn sách. Chính vì lý do đó, nhằm giúp cho các bạn chinh phục cuốn sách này dễ dàng hơn, tác giả đã tham khảo có chọn lọc tài liệu trước đó và soạn lại cuốn sách này có kèm dịch song ngữ phần nghe trong cuốn sách “ thần thánh” này.

Download:

Bản gốc tiếng Anh+Audio

Bản dịch tiếng Việt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét