Phương Pháp Siêu Tốc Giải Trắc Nghiệm Môn Sinh Học Tập 1, 2 (PDF)Phương Pháp Siêu Tốc Giải Trắc Nghiệm Môn Sinh Học 

Sách đi sâu vào chi tiết, giải quyết các vấn đề liên quan đến lý thuyết, cũng như các dạng bài tập trong chương trình Sinh học lớp 12.
Các nội dung được chia theo từng chuyên đề, tóm tắt lý thuyết, bài tập tự luyện, đáp án giải chi tiết (có rút ra thủ thuật chọn nhanh đáp án tương ứng với từng dạng bài tập), và cuối cùng là Mindmap tổng hợp các kiến thức của từng chuyên đề.

Bộ sách luyện thi trắc nghiệm Sinh học này gồm 2 tập:

Tập 1 gồm 4 phần:
  • Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
  • Cơ chế di truyền và biến dị cấp tế bào
  • Sinh thái học
  • Tiến hóa
Tập 2 gồm 5 phần:
  • Quy luật di truyền: Mỗi gen trên một nhiễm sắc thể
  • Quy luật di truyền: Nhiều gen trên một nhiễm sắc thể
  • Di truyền học quần thể
  • Di truyền học người: Ứng dụng di truyền học
Download tập 1: tại đây
Download tập 2: tại đây
Xem hướng dẫn download sách tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét