[DOC] Bài Tập Tiếng Anh 9 Thí Điểm - Mai Lan Hương (Có Đáp Án)

Nội dung sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Tập 1 - Mai Lan Hương gồm 5 phần:

Phần A - Phonetics: các bài tập nhấn trọng âm câu và ngữ điệu giúp rèn luyện kĩ năng nóỉ. 
Phần B - Vocabulary and Grammar: các bài tập về từ vựng và ngữ pháp giúp ôn luyện từ vựng và củng cố kiến thức ngữ pháp trong từng đơn vị bài học. 
Phần C - Speaking: các bài tập đặt câu hỏi, hoàn tất đoạn hội thoại, sắp xếp đoạn hội thoại,v.v. giúp rèn luyện kĩ năng nói. 
Phần D - Reading: các đoạn văn ngắn với hình thức chọn từ để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, đọc và chọn T (true) hoặc F (false), đọc và chọn câu trả lời đúng, v.v. giúp luyện tập và phát triển kĩ năng đọc hiểu. 
Phần E - Writing: các bài tập viết câu, viết đoạn văn giúp học sinh luyện tập kĩ năng viết. 
Sau phần bài tập của mỗi đơn vị bài tập có một bài kiểm tra (Test for Unit) và sau 3 đơn vị bài tập có một bài tự kiểm tra (Test Yourself) nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

Download Bản PDF: Tải về

Mua trọn bộ File WORD 4 khối dễ dàng chỉnh sửa copy, liên hệ facebook Long Thành Vũ
Hoặc Zalo: 0984 456 582

Đăng nhận xét

0 Nhận xét