EBOOK ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC - THẦY THỊNH NAM

EBOOK ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC GỒM 2 PHẦN

Phần 1 gồm 7 chủ đề:
  • Cơ chế di truyền và biến dị
  • Quy luật di truyền 
  • Di truyền học quần thể
  • Di truyền học người
  • Ứng dụng di truyền học
  • Sinh thái học
  • Tiến hóa
Phần 2: giới thiệu một số đề thi tham khảo có hướng dẫn giải.

Trong mỗi chủ đề, các tác giả trình bày thống nhất theo các mục: Tóm tắt kiến thức cơ bản; Bài tập minh họa  (Một số lưu ý; Một số bài tập minh họa); Bài tập tự luyện. Cuối chủ đề là đáp án và hướng dẫn giải phần bài tập tự luyện.
Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", chọn "Click here continue" , chờ 7s sau đó kéo xuống dưới => Ấn "Get Link"
Download sách: Tại đây

Xem video hướng dẫn download: tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét