Công Phá Vật Lý 1 - Lớp 10 (PDF Bản đẹp)

Tải miễn phí sách Công Phá Vật Lý 1 - Lớp 10 (PDF Bản đẹp)

Đây là cuốn đầu tiên trong bộ Công Phá Vật Lí (gồm 3 cuốn tương ứng 3 lớp 10, 11 và 12)
Nội dung cuốn sách gồm:
  • Chủ đề 1: Động học chất điểm 
  • Chủ đề 2: Động lực học chất điểm 
  • Chủ đề 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn 
  • Chủ đề 4: Các định luật bảo toàn 
  • Chủ đề 5: Chất khí
Download Sách: Tại Đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét