Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 3, 4, 5 (tập 1 tập 2)


Download bộ vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 3, 4, 5 (Tập 1, 2)

Sách được biên soạn theo hướng tiếp cận năng lực, giúp các em ôn tập từ vựng và các mẫu câu trong từng đơn vị bài học của sách giáo khoa Tiếng Anh 3 (Tập 1). Sau nảm đơn vị bài tập là một bài ôn (Review) nhằm giúp các em củng cô và hệ thông các kiến thức trọng tâm vừa được học.Cấu trúc mỗi đơn vị bài tập bao gồm:

A. VOCABULARY

NEW WORDS: Giải thích ngữ nghĩa và nêu phiên âm của các từ mới trong bài nhằm giúp học sinh hệ thống lại từ vựng, hỗ trợ phần làm bài tập.

PRACTICE: Bao gồm một sô dạng bài tập cơ bản để học sinh luyện tập nhằm khắc sâu trí nhớ các từ vựng đã được học trong bài.

B. STRUCTURE

SENTENCE PATTERNS: Hệ thông lại và giải thích cách dùng của các cấu trúc câu cơ bản trong bài học, hỗ trợ cho việc áp dụng cấu trúc trong phẩn bài tập đi kèm.

PRACTICE: Bao gồm một số dạng bài tập nhằm luyện tập các cấu trúc câu giao tiếp cơ bản trong bài học, đồng thời rèn luyện và phát triển các kĩ nảng đọc hiểu và kĩ năng viết câu cũng như cách dùng từ chính xác cho các em.

DOWNLOAD TRỌN BỘ: TẠI ĐÂY

Đăng nhận xét

0 Nhận xét