Improve Your Skills: Writing For IELTS 6.0 – 7.5 With Answer Key (Bản siêu đẹp)


Download Improve Your Skills Writing for IELTS Bản siêu đẹp có thể copy text 

10 Units đề cập đến những vấn đề điển hình nhất trong những kỳ thi IELTS, qua đó tài liệu giúp bạn hiểu được những vấn đề chính trong IELTS Writing.
Một Unit sẽ đề cập đến đầy đủ cả 2 phần: Task 1, Task 2 kèm theo đó là phần Practice test. Và cuối cùng là phần answer key cũng như answer sample cho phần Practice test.

DOWNLOAD: TẠI ĐÂY


Đăng nhận xét

0 Nhận xét