Download Trọn bộ Improve Your Skills Luyện 4 kỹ năng IELTS 4.5-6.0 (Bản đẹp + CD)


Bản màu siêu đẹp có thể copy text, kèm CD nghe đầy đủ

Bản mới nhất XB: 2018

Link Download 3 cuốn:

Improve Your Skills Listening & Speaking for IELTS 4.5 – 6.0 (kèm CD)

Improve Your Skills Reading for IELTS 4.5-6.0 Student's Book with Key

Improve Your Skills Writing for IELTS 4.5-6.0 Student's Book with key

Đăng nhận xét

0 Nhận xét