[PDF] Chinh Phục câu hỏi lý thuyết sinh học theo chủ đề - Phan Khắc Nghệ


Cuốn sách Chinh Phục câu hỏi lý thuyết sinh học theo chủ đề - Phan Khắc Nghệ được biên soạn theo các chủ đề với các phần sau:
Phần 1: tóm tắt nội dung, kiến thức của chương trình
Phần 2: Hệ thống các câu hỏi lý thuyết bám sát chương trình và đề thi.
Phần 3: Hướng dẫn giải chi tiết.

DOWNLOAD

Đăng nhận xét

0 Nhận xét