Tải sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Success tập 1, 2 (Bản đẹp)

Tải sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Success tập 1, 2

Sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Success - Hoàng Văn Vân (chủ biên) được biên soạn để giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp tiếng Anh các em đã học trong Tiếng Anh 6 – Sách học sinh (Global Success). Sách gồm 6 đơn vị bài tập ứng với 6 đơn vị bài học trong Tiếng Anh 6 – Sách học sinh (Tập 1 và 2) và 2 bài tự kiểm tra (Test yourself).

Mỗi đơn vị bài học của Sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Success gồm 5 phần:

• PRONUNCIATION củng cố khả năng phát âm, khả năng nhận biết của học sinh về những âm phát âm giống nhau và những âm được phát âm khác nhau trong từ.

• VOCABULARY & GRAMMAR củng cố những từ và cấu trúc ngữ pháp học sinh đã học và mở rộng khối lượng từ vựng của các em thông qua các dạng bài tập khác nhau.

• SPEAKING củng cố khả năng nói học sinh đã học thông qua các hình thức như: nhìn (sơ đồ, tranh, v.v.) và thực hành nói, điền thông tin vào hội thoại và thực hành nói, viết và thực hành nói, trả lời các câu hỏi thông qua nói, v.v.

• READING củng cố và phát triển kĩ năng đọc hiểu của học sinh ở cấp độ đoạn văn và đoạn thoại ngắn thông qua các hình thức đọc và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống, đọc và tự tìm từ đúng để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, v.v.

• WRITING củng cố kĩ năng viết đoạn văn của học sinh về những chủ đề các em đã học.

TEST YOURSELF 1 và TEST YOURSELF 2 giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và những yêu cầu về kĩ năng các em đã học sau mỗi 3 đơn vị bài học, đồng thời làm quen với các dạng bài kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Các bài tập trong Sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Success đa dạng, phong phú, bám sát ngữ pháp, từ vựng và chủ đề trong Tiếng Anh 6 – Sách học sinh (Global Success). Sách có nhiều tranh minh hoạ sinh động nhằm hỗ trợ học sinh liên hệ hình ảnh với từ ngữ và tình huống trong khi làm bài tập và thực hành giao tiếp.

Download sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Success tập 1, 2: TẠI ĐÂY


Đăng nhận xét

0 Nhận xét