Tải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 2 - Hoàng Văn Vân

Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 2 - Hoàng Văn Vân pdf

Cuốn sách "Bài tập Tiếng anh lớp 2 " do Hoàng Văn Vân biên làm tổng chủ biên, biên soạn để giúp các em học sinh lớp 2 học tốt tiếng anh qua bộ sách tiếng anh 2 - Sách học sinh. Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp dạy học tiếng anh hiện đại, với sự hợp tác về chuyên môn và kĩ thuật giữa nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Macmillan Education Limited. Mục tiêu chính của cuốn sách là giúp các em học sinh ôn tập, củng cố và từng bước nâng cao năng lực sử dụng tiếng anh trên cơ sở sách học sinh. 

Sách gồm 16 đơn vị bài tập, bám sát 16 đơn vị học bài trong sách học sinh, mỗi đơn vị học bài đều có các nội dung sau: 

1. Look and match: Giúp học sinh ôn tập và nhận biết nghĩa của các từ cơ bản thông qua các bức tranh 

2. Listen and circle/Listen and number: Giúp học sinh luyện nghe hiểu trong các tình huống giao tiếp 

3. Look and Write: Giúp học sinh luyện vieets và các con chữ cơ bản 

4. Look and write. Then say: Giúp các em luyện viết các con chữ trong các từ cươ bản và đọc các từ đó 

5. Read and match/circle/tick: Giúp các em học sinh củng cố và phát triển các kĩ năng đọc hiểu các câu đơn giản 

6. Game: Giúp học sinh củng cố từ vựng, phát triển kĩ nưng đọc và nói thông qua các hoạt động trò chơ sáng tạo vui nhộn 

7. Project: Giúp học sinh tự học thông qua các hoạt động để phát huy tính chủ động sáng tạo

Tải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 2: Tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét