Tiếng anh 6 Friends Plus (Sách học sinh - Sách giáo viên - sách bài tập - CD audio)

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Friends Plus là bộ sách đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh Việt Nam. Sách chú trọng phát triển rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết, cũng như tích hợp học tiếng Anh qua các môn học. Giá trị văn hoá Việt Nam là một trong những nền tảng quan trọng, được đội ngũ tác giả và đội ngũ biên tập đặt làm trọng tâm đồng thời tăng cường vốn kiến thức về các quốc gia cũng như tình cảm yêu mến các nền văn hoá khác, thông qua đó hình thành kĩ năng giao tiếp hiệu quả.

Link tải sách Tiếng anh 6 Friends Plus và CD audio:

  • Sách học sinh Tiếng anh 6 Friends Plus: Tải về
  • Sách bài tập Tiếng anh 6 Friends Plus: Tải về
  • Sách Giáo viên Tiếng anh 6 Friends Plus: Tải về
  • Phân phối chương trình Tiếng anh 6 Friends Plus: Tải về
  • Tài liệu tập huấn Tiếng anh 6 Friends Plus: Tải về
  • Giáo án Tiếng anh 6 Friends Plus: Tải về
  • Bài giảng điện tử Tiếng anh 6 Friends Plus: Tải về

Đăng nhận xét

0 Nhận xét