1000+ Từ Vựng Thường Gặp Nhất Trong TOEIC

1000+ Từ Vựng Thường Gặp Nhất Trong TOEIC

Cuốn sách 1000+ từ vựng thường gặp nhất trong TOEIC cung cấp cho bạn đọc hơn 1000 từ vựng thường gặp nhất trong đề thi TOEIC. Với thiết kế khoa học và các từ vựng được phân loại theo chủ đề giúp bạn có thể tự học dễ dàng. Ngoài ra, sách cũng cung cấp một số từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ biến đổi giúp bạn mở rộng được vốn từ vựng của mình một cách tối ưu nhất. 

Sách còn đưa ra những ví dụ minh họa dễ hình dung và giải thích rõ ràng. Điều đó giúp đảm bảo người học nắm được toàn vẹn ý nghĩa của từ. 

Các chủ đề của các từ vựng được đưa ra bám sát với đề thi TOEIC thực tế. Hơn thế nữa, các chủ đề này là những chủ đề phổ biến trong đời sống hằng ngày. Điều này giúp bạn dễ nhớ các từ vựng thường gặp trong TOEIC này hơn. 

DOWNLOAD EBOOK 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét