Cambridge A2 KEY 1 with answers for 2020 exam (PDF + CD)

ket 1 2020 pdf

Sách Cambridge A2 KEY 1 with answers (For The Revised 2020 Exam)  có đầy đủ 4 bài thi trình độ A2, sát với bài thi thực tế đã được sửa đổi từ năm 2020, đây là tài liệu đã được cambridge xác thực. 

Download bản PDF đẹp nhất kèm CD audio, Video thi speaking, Key, Answer sheets theo link bên dưới.

Download KET 1 2020 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét