Cambridge English First 1 (2015) PDF + CD audio

Cambridge English First 1 pdf cd audio

Cambridge English First 1 for Revised Exam from 2015 gồm 4 bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh cho kỳ thi Cambridge English: First (FCE) sửa đổi từ năm 2015

Các bài kiểm tra này cho kỳ thi Cambridge English: First (FCE) sửa đổi năm 2015 cung cấp phương pháp chuẩn bị kỳ thi chính xác nhất, cho phép thí sinh làm quen với nội dung và hình thức của kỳ thi và thực hành các kỹ thuật làm bài thi hữu ích.

Download Cambridge English First 1 PDF + Audio 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét