English Advanced Vocabulary And Structure Practice (Bản full key - 230p)

English Advanced Vocabulary And Structure Practice KEY

English advanced vocabulary and structure practice gồm 36 bài test sẽ đánh giá bạn về từ vựng, giới từ, cấu trúc, thành ngữ, … Đây sẽ là tài liệu lí tưởng giúp bạn chuẩn bị cho những kì thi học thuật như CAE, IELTS, …, 

Bản đầy đủ key cho cả 36 test 

DOWNLOAD 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét