First for Schools Trainer 1 (2015) PDF + CD audio

First for Schools Trainer audio

Năm Xuất Bản: 2015

Level: Upper-intermediate

Sáu bài kiểm tra thực hành đầy đủ với các mẹo và luyện tập cho Cambridge English: First (FCE) đã được sửa đổi năm 2015 dành cho Trường học.

First for Schools Trainer cung cấp sáu bài kiểm tra thực hành cho kỳ thi Cambridge English: First (FCE) for Schools đã được sửa đổi kết hợp với hướng dẫn dễ làm theo và các mẹo làm bài thi. Hai bài kiểm tra đầu tiên được hướng dẫn đầy đủ với lời khuyên về cách giải quyết từng bài. Các hoạt động thực hành bổ sung, được thông báo bởi Cambridge Learner Corpus, một ngân hàng các bài kiểm tra thực sự của thí sinh, tập trung vào các lĩnh vực mà học sinh thường cần được giúp đỡ nhất.

Link download First for Schools Trainer 1 

Link download CD audio 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét