Grammar and Vocabulary for First and First for Schools (Bản đẹp + CD audio)

Grammar and Vocabulary for First and First for Schools

Tài liệu tham khảo và thực hành Ngữ pháp và Từ vựng cho Cambridge English: First (FCE) và Cambridge English: First (FCE) for Schools từ năm 2015

Cambridge Grammar and Vocabulary for First và First for Schools cung cấp phạm vi bao quát đầy đủ về ngữ pháp và từ vựng cần thiết cho Cambridge English: First, đồng thời phát triển kỹ năng nghe. 

Nội dung sách Grammar and Vocabulary for First and First for Schools:

  • Trình bày ngữ pháp thông qua tài liệu nghe để giúp cải thiện kỹ năng nghe.
  • Chứa các giải thích ngữ pháp rõ ràng và đáng tin cậy với rất nhiều ví dụ, lý tưởng cho việc học các điểm ngữ pháp mới hoặc làm tài liệu tham khảo.
  • Cung cấp sự chuẩn bị cho kỳ thi vì nó giúp học sinh thực hành một loạt các nhiệm vụ trong kỳ thi.
  • Bao gồm bảng thuật ngữ ngữ pháp giải thích các khái niệm khó một cách đơn giản và danh sách từ chính, bao gồm các cụm từ và cụm động từ, cung cấp danh sách kiểm tra và tài nguyên sửa đổi hữu ích.
  • Bao gồm tài liệu trực tuyến giải quyết các nhu cầu riêng biệt của thí sinh cho kỳ thi Cambridge English: First và Cambridge Engish: First for Schools.
  • Bao gồm tất cả các từ vựng cần thiết cho kỳ thi Chứng chỉ đầu tiên với thực hành thi của tất cả các giấy tờ.
  • Được thông báo bởi Cambridge International Corpus, bao gồm cả Cambridge Learner Corpus, đảm bảo từ vựng được trình bày trong ngữ cảnh chân thực và bao gồm những lỗi mà học sinh thực sự mắc phải.
  • Cảnh báo những lỗi thông thường của người học giúp học viên nhận thức và tránh mắc phải những lỗi thông thường.
  • Phương pháp tiếp cận đơn vị dựa trên chủ đề có nghĩa là tài liệu có thể dễ dàng được sử dụng để bổ sung vào sách giáo trình ôn thi.
  • Các mẹo về cách tiếp cận các bài kiểm tra được thực hành trong sách và cách học từ vựng rất lý tưởng cho học sinh tự học

Download Grammar and Vocabulary for First and First for Schools PDF 

Download CD audio 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét