IELTS Speaking Review 2020 - Tổng hợp và Giải đề thi thật IELTS Speaking 2020

IELTS Speaking 2020 Review audio

IELTS Speaking 2020 Review VOL 5 là tài liệu được đội ngũ giảng viên luyện thi IELTS tại Anh Ngữ ZIM biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết về độ khó của đề thi IELTS Speaking trong cả năm 2020.

Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp phương án xử lý các đề thi cụ thể qua việc phân tích đề, lập dàn ý và bài mẫu tham khảo. Nội dung chính của sách bao gồm:

  • Tổng hợp đề thi thật IELTS Speaking trong năm 2020
  • Bài mẫu tham khảo Band điểm 7+ kèm Audio files
  • Phân tích các từ vựng hay trong bài
  • Gợi ý hướng triển khai trả lời cho Part 3
  • Mở rộng chủ đề ứng dụng từ vựng và ý tưởng

Download IELTS Speaking Review 2020 (pdf)

Audio Part I (mp3)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét