(PDF) Active Grammar Level 3 with answers (C1-C2)

Active Grammar Level 3 pdf

Active Grammar Level 3 bao gồm tất cả các ngữ pháp được dạy ở cấp độ C1-C2 (CEF). Cuốn sách trình bày các điểm ngữ pháp trong ngữ cảnh có ý nghĩa thông qua các văn bản hấp dẫn và nhiều thông tin, kèm theo đó là các giải thích rõ ràng. Các mẹo hữu ích nêu bật những lỗi phổ biến mà học sinh trình độ nâng cao thường mắc phải. Các bài tập được phân loại cẩn thận cung cấp nhiều thử thách thực hành và khuyến khích học sinh áp dụng các ý tưởng của riêng mình một cách sáng tạo vào việc học ngữ pháp.

Download Active grammar level 3 PDF 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét