[PDF] Objective First 4th Edition (Student's Book + Workbook + CD)

Objective First 4th Edition pdf

Objective First phù hợp cho các bạn đang ôn luyện FCE format mới kể từ năm 2015. Giúp các bạn ôn luyện đầy đủ 4 kỹ năng. Các phần exam folder sẽ giúp làm quen với bài thi thật. Phần Answer ở đằng sau sách, có thể kiểm tra lại sau khi làm bài tập xong. Đặc biệt có phần Pronunciation folder, hỗ trợ cho các bạn trong việc nói và làm bài nghe. Nên sử dụng phần transcript trong phần answer để nghe đi nghe lại và bắt chước đọc theo để quen với tốc độ trong bài thi nghe FCE, vì bài nghe FCE tuy được nghe 2 lần nhưng khá là khó vì nói nhanh. Đây là tài liệu chính thức của Cambridge để ôn luyện nên rất yên tâm.

Download Objective First 4th Edition SB 

Download Objective First 4th Edition WB 

SB_CD Audio 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét