[PDF] Revised Mastermind Use of English For Advanced

Mastermind Use of English For Advanced

Cuốn sách giúp các em ôn luyện cả ngữ pháp và từ vựng. Trong mỗi bài học, các nguyên tắc ngữ pháp được giới thiệu rất hệ thống và dễ hiểu. Sau đó, làm bài tập để thực hành nguyên tắc vừa học. Từ vựng được giới thiệu theo chủ đề nên học rất dễ hiểu, dễ nhớ. Sách kèm theo answer key nên các em có thể tự luyện.

Không nhất thiết phải học từ đầu đến cuối cuốn sách. Em có thể chọn những chủ đề ngữ pháp và từ vựng mình còn yếu để luyện trước. Các nguyên tắc ngữ pháp và các dạng bài tập trong cuốn sách này rất giống với các đề thi Tiếng Anh hiện các em đang học ở trường. 

DOWNLOAD 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét