The Vocabulary files C1 + C2 with key (PDF Bản đẹp)

The Vocabulary files C1 C2

1. The Vocabulary files C1

C1 trong CEFR Level sẽ tương đương với band 5.0 – 6.0 IELTS. Quyển tài liệu này dành cho các bạn ở cấp độ đó. Cấu trúc sách được chia thành 15 Unit. Chủ đề bài học sẽ xuất hiện trong từng Unit chứ không có ở mục lục. Mỗi bài học bao gồm 3 phần:

– Words in Action: Như đã đề cập, phần này sẽ cho các bạn biết chủ đề và mục tiêu của Unit là gì. Trong đó tác giả liệt kê định nghĩa và phân tích những từ vựng liên quan theo hệ thống. Sử dụng ví dụ sử dụng các từ đó thông qua bài tập.

– Vocabulary Development: Sách cung cấp 4 Task để các bạn luyện kiến thức và phát triển vốn từ vựng. Các Task này tương ứng với những dạng bài tập khác nhau.

– Vocabulary Practice: Đưa ra các dạng bài tập tương tự như trong đề thi để các bạn thực hành và ghi nhớ tốt hơn.

2. The Vocabulary files C2

Quyển tài liệu này dành cho cấp độ C2. Tương ứng với band từ 6.0 – 7.0 IELTS trở lên. Cấu trúc chia thành 12 Unit với các chủ đề nhất định ngay tại phần mục lục. Các chủ đề này tổng hợp khá nhiều lĩnh vực lại với nhau. Và thường sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS. Ví dụ như: The Business World; Employment; Crime and Punishment; Food, Travel and Holiday; Medical and Health Issues;…

Tuy nhiên format của C2 có vẻ “khô” hơn quyển C1. Nội dung mỗi bài học không còn được chia thành nhiều phần. Mà sẽ buộc các bạn thực hiện luôn một loạt dạng bài tập khác nhau theo các chủ đề đã chia. Đây là quyển tài liệu hầu như để ôn luyện khi bạn đã thực sự có vốn từ vựng khá tốt rồi.

Link Download The Vocabulary files C1 

Link Download The Vocabulary files C2 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét