Tổng hợp IELTS Listening Actual Test with Answers 2021 (cập nhật liên tục...)

IELTS Listening Actual Test with Answers (June - September 2021) pdf audio

Tổng hợp các bài thi IELTS Listening từ trang IELTSMaterial cập nhật liên tục. Mỗi cuốn gồm 41 bài Test (gồm ebook + Audio + Tapescipts). Mỗi bài kiểm tra bao gồm ba đoạn Nghe bao gồm nhiều chủ đề phong phú và cung cấp nhiều thực hành cho nhiều loại câu hỏi được sử dụng trong Kỳ thi IELTS.

Khi học IELTS với ebook này, bạn có thể đánh giá gần nhất mức độ khó của Phần nghe IELTS trong kỳ thi thật và các bẫy thường gặp nhất là gì. Hơn nữa, các bài kiểm tra này được trích xuất từ nguồn ngân hàng IELTS xác thực; do đó bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài kiểm tra này trong kỳ thi thật của bạn.

1. IELTS Listening Actual Test with Answers (February - May 2021)

- Download ebook (pdf)

- Download Audio (mp3)

- Download Tapescipts (.doc)

2. IELTS Listening Actual Test with Answers (May - August 2021)

- Download ebook (pdf)

- Download Audio (mp3)

- Download Tapescipts (.doc)

3. IELTS Listening Actual Test with Answers (June - September 2021)

- Download ebook (pdf)

- Download Audio (mp3): updating...

- Download Tapescipts (.doc): updating...

4. Cập nhật liên tục tại bài viết này....

Đăng nhận xét

1 Nhận xét