[PDF + CD] Practical Grammar Level 3 with Key | Bản đẹp

Practical Grammar Level 3 cd audio

Practical Grammar 3 (B1 - B2) gồm 100 units, được chia thành các nhóm bài. Mỗi nhóm bài gồm 5 units, sẽ kiểm tra một đơn vị ngữ pháp cụ thể: các thì thời, các từ loại, các câu điều kiện, câu trần thuật, mệnh đề quan hệ. Sau mỗi nhóm bài đều có các bài review test để giúp bạn luyện tập một cách có hệ thống.

Link Download:

Practical Grammar 3 (pdf)

CD Audio (mp3)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét