Trắc nghiệm lý thuyết HÓA ĐẠI CƯƠNG & VÔ CƠ 10 - 11 - 12 (có lời giải)

Lý thuyết HÓA ĐẠI CƯƠNG & VÔ CƠ 10 - 11 - 12 gồm 8 chuyên đề:

  • CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - QUY LUẬT TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC
  • PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
  • TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC
  • SỰ ĐIỆN LI – AXIT- BAZƠ- MUỐI
  • PHI KIM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
  • KIM LOẠI – DÃY ĐIỆN HÓA VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
  • NHẬN BIẾT – TÁCH CHẤT
  • TỔNG HỢP VÔ CƠ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét