TỔNG HỢP CẤU TRÚC NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N4

Ebook tổng hợp của những mẫu ngữ pháp cơ bản trong chương trình Tiếng Nhật N4.
Học xong cuốn ebook này bạn sẽ có một nền tảng rất vững chắc về ngữ pháp N4 tiếng nhật

Download: click here

Đăng nhận xét

0 Nhận xét