Giáo trình Minna no Nihongo I – Bản dịch tiếng Việt và giải thích Ngữ pháp (ebook + audio)

Giáo trình Minna no Nihongo I – Bản dịch tiếng Việt ebook PDF

Xuyên suốt 25 bài từ bài 1 đến bài 25 của bộ giáo trình minna. Trong mỗi bài sẽ bao gồm phần: liệt kê từ vựng song ngữ Việt Nhật, giải thích từng mẫu ngữ pháp của từng bài một cách chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu cùng với bản dịch các phần hội thoại, câu văn mẫu và các phần khác trong cuốn sách chinh.

Download tài liệu: Tại đây
Download File Audio Mp3: Tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét