Ngữ pháp Shinkanzen N2 Tiếng Việt

Ngữ pháp Shinkanzen N2 Tiếng Việt

Chia ra 26 bài giúp người học nắm vững Ngữ Pháp N2, theo kinh nghiệm nhiều năm thì Shinkanzen Master là một quyển sách ôn thi cho JLPT đáng tin cậy

Download tài liệu : PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét