Chinh Phục Điểm 8,9,10 - Bài Tập Trắc Nghiệm Giải Tích


Cuốn sách nhằm mục đích giúp các em học sinh làm quen và luyện tập các dạng toán vận dụng cao thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Nội dung sách Chinh Phục Điểm 8,9,10 - Bài Tập Trắc Nghiệm Giải Tích gồm 8 phần:

Phần 1. Hàm số nâng cao
+ Công thức giải nhanh hàm trùng phương
+ Công thức giải nhanh khoảng cách hai điểm giao của hàm bậc nhất với đường thẳng
+ Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc ba
+ Chứng minh các công thức của hàm trùng phương
+ Mẹo Casio
+ Bài toán đơn điệu có tham số m
+ Cực trị
+ Tiệm cận hàm số
+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
+ Biện luận phương trình có tham số dựa vào GTLN – GTNN (giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất)
+ Bài toán suy luận từ đồ thị
+ Khoảng cách
+ Diện tích – tính chất tam giác
+ Bài toán tổng hợp
Phần 2. Bài toán thực tế
+ Bài toán tối ưu kinh doanh
+ Bài toán cho trước hàm số
+ Khoảng cách – Pytago, tối ưu chuyển động
Phần 3. Mũ và logarit nâng cao
+ Casio để giải các bài toán logarit
+ Công thức logarit
+ Các bài toán nâng cao
+ Phương trình, bất phương trình mũ
+ Bài toán ngân hàng, bài toán lãi suất
+ Bài toán so sánh thu nhập khi làm việc ở hai công ty khác nhau
+ Bài toán về công thức logarit: động đất, tăng trưởng dân số
+ Bài toán hạt nhân nguyên tử
+ Cường độ sáng
+ Tổng hợp
Phần 4. Tích phân ứng dụng
+ Ứng dụng Casio trong tính tích phân
+ Sử dụng Casio để tính tích phân có trị tuyệt đối
+ Các kỹ thuật tính tích phân
+ Diện tích – Thể tích
+ Toán chuyển động
Phần 5. Biểu thức tổ hợp, nhị thức Newton
Phần 6. Sử dụng cho số phức

+ Công thức
+ Tính môđun lớn nhất và nhỏ nhất
+ Bài toán sử dụng kỹ thuật chuẩn hóa phương pháp chuẩn hóa trong số phức
Phần 7. Các bài toán xác suất luyện tập nâng cao
Phần 8. Bài toán biện luận tính liên tục của hàm số

Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", chọn "Click here continue" , chờ 7s sau đó kéo xuống dưới => Ấn "Get Link"
Download: tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét