Download FCE Use Of English 2 - Student's Book + Teacher's book (Bản đẹp nhất)

Download FCE Use Of English 2 - Student's Book + Teacher's book pdf

FCE Use of English được thiết kế để cung cấp toàn diện các chủ điểm ngữ pháp, với các ví dụ và giải thích rõ ràng, cũng như các bài tập, phù hợp với người học ở trình độ thông thạo. Thực hành có hệ thống các thành ngữ, cụm động từ, giới từ, cụm từ và cách tạo từ được cung cấp thông qua nhiều nhiệm vụ khác nhau. Cuốn sách cũng có thể được sử dụng cho học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi Cambridge English: Proficiency (FCE), cũng như các kỳ thi khác ở cùng cấp độ. 

Download FCE Use Of English 2 - Student's Book 

Download FCE Use Of English 2 - Teacher's book 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét