Tiếng anh 6 Global Success (Sách học sinh - Sách giáo viên - sách bài tập - CD audio)

Tiếng anh 6 Global Success (Sách học sinh - Sách giáo viên - sách bài tập - CD audio)

Tiếng Anh 6 Global Success - Hoàng Văn Vân chủ biên được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn. Theo Chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo Quyết định số 01/QĐ-BGD-ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012. Tiếp theo Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 và Tiếng Anh 5. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp. Giúp học sinh sử dụng ngữ liệu ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Trong Tiếng Anh 6, học sinh là trung tâm, học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, trong đó tâm lí lứa tuổi của học sinh Trung học cơ sở, các đặc điểm văn hóa của Việt Nam và của các nước trên thế giới, đặc biệt là của các nước nói tiếng Anh, được đặc biệt coi trọng.

Link Download:

Sách học sinh Tiếng anh 6 Global Success: Tập 1, Tập 2

CD Audio Tiếng anh 6 Global Success: CD Tập 1, CD Tập 2

Sách Giáo viên Tiếng anh 6 Global Success: Tải về

Sách bài tập Tiếng anh 6 Global Success: Tải về

Đăng nhận xét

0 Nhận xét