[PDF + CD] Cambridge English Advanced Result (For the 2015 exam)

Cambridge English Advanced Result cd audio

 Sách luyện thi CAE: Cambridge English Advanced Result (PDF + CD)

TÁC GIẢ: Mary Stephens, Kathy Gude

NXB: Oxford University Press

NĂM XB: 28/08/2014

Link download:

CAE Result Student’s book (pdf)

CAE Result teacher's book (pdf)

CAE Result work book (pdf)

SB_CD audio (mp3)

WB_CD audio (mp3)

Nếu link hỏng vui lòng báo admin qua Zalo: 0984.456 582

Đăng nhận xét

2 Nhận xét