Collins Workplace English 1, 2 - Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm [PDF + DVD]

Collins Workplace English 1, 2 pdf

Collins Workplace English là khóa học tự học dành cho người lớn đi làm trình độ sơ cấp cần tiếng Anh tại nơi làm việc. Nó được thiết kế để trang bị cho nhân viên văn phòng, nhân viên lễ tân vốn từ vựng chính mà họ cần để hiểu tiếng Anh trên điện thoại, khi chào hỏi khách nước ngoài, sắp xếp cuộc họp, đi lại và giải quyết các vấn đề.

Link download PDF, CD, DVD:

Collins Workplace English 1 

Collins Workplace English 2 

Đăng nhận xét

2 Nhận xét