[PDF + CD] Practical Grammar Level 1 With Answer Key

Practical Grammar Level 1 With Answer Key pdf

Practical Grammar 1 (A1 - A2) 100 units, được chia thành các nhóm bài. Mỗi nhóm bài gồm 5 units, sẽ kiểm tra một đơn vị ngữ pháp cụ thể: các thì thời, các từ loại, các câu điều kiện, câu trần thuật, mệnh đề quan hệ. Sau mỗi nhóm bài đều có các bài review test để giúp bạn luyện tập một cách có hệ thống.

Link Download:

Practical Grammar 1 with key (pdf)

CD Audio (mp3)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét